Om Vårby Gård

 "Vårby slott" på 1960-talet.
Området där Vårbybäckens vattensystem hade sitt utlopp i Mälaren har rika spår av bebyggelse alltsedan stenåldern. Vårby ("Warby" belagt första gången 1381) anses ha haft strategisk betydelse i skyddet av Helgös och Birkas handel - en så stor betydelse att det fått namn efter sin funktion "Vardh by" d.v.s. vakternas by. Vårbygodset har därmed under lång tid varit traktens huvudort där exempelvis Smista (dagens Skärholmen), Segeltorp och Sätra varit utgårdar. Bland torpen som lydde under Vårby gård fanns Sadelmakartorp, Lindvreten, Månskär, Altartorp, Spikborn och Kolartorp samt Myrstugan. Det senare var Båtsmanstorp No 102 vid Albysjön nedanför Myrstuguberget och gav området sitt namn.
 
Orten Vårby har sedan fått sitt namn efter den herrgård som vad man känner till bland annat tillhört medeltida adelsätten Kase (från Uppland), ätten Oxenstierna, varit kronohemman under Gustav Vasa, förlänad till kungens sekreterare adlad Oliveblad 1550 samt till exempel Georg Henrik Jägerhorn (1747-1826). Karten från 1703 visar Vårby gårds säteri när det var som störst med ett landområde på nära 3x4 kilometer. Då fanns utöver tre utgårdar 18 torp. Några var välbyggda, andra var försedda med "nödiga hus" och fyra stod öde. Diagonalt från norr till syd genomkorsade den på 1660-talet anlagda Södertäljevägen Vårbys ägor.
 
Mangårdsbyggnaden för Vårby gård ersattes på 1720-talet av en ny byggnad. År 1744 upptar husförhörslängan drygt 100 personer på Vårby, därav bodde 25 på huvudgården. Under 1800-talet ombyggdes huvudbyggnaden och fick då två slottsliknande hörntorn. Siste ägaren till Vårby gård var ingenjören C. Harry Winberg som tillrädde egendomen 1924. Han lät bygga ladugård, vagnslider och en statbyggnad. År 1926 grundade han ”Vårbybaden” (idag Vårby strandbad) och 1932 lät han bygga en mineralvattenfabrik intill Vårby allé, där han producerade bordsvatten från Vårby källa (se Wårby Bryggerier). I huvudbyggnaden drev han en restaurangrörelse mellan 1928 och 1931. Han avstyckade Smista och Juringe samt villatomter vid Mälaren och 1931 sålde han det som var kvar till Stockholms stad.
 
År 1938 beslöt Stockholms stad att öppna ett konvalescenthem i byggnaden som hette Wårby Konvalescenthem. Där tog man bland andra emot lungsjuka patienter. På 1950-talet var Vårby gård fortfarande välvårdat, men efter att gården stått oanvänd i flera år och höll på att förfalla utbröt en långdragen strid om byggnadens framtid. En aktiongrupp ville rädda huset och det kringliggande grönområdet, medan Huddinge kommun ville bygga bostäder på platsen. Den 5 maj 1975 brann byggnaden slutligen ner. Enligt generalplanen från 1978 bevaras området som park. Genom den så kallade Vårbyaffären mellan Stockholms och Huddinge kommuner kom området den 1 januari 1963 i Huddinge kommuns ägo.
 
Källa: Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5rby_g%C3%A5rd_(gods)

 

Adress & Öppettider

 

 

 Våra öppettider: 

 
Mån - Fre:
Lördagar:
Söndagar:
09:00- 19:00
10:00 - 16:00
Stängt

Adress: 

Vårby allé 18
Vårbygårds Centrum
 
 
Tel:
 
 
 
Fax:
08 7101703
 
  
 08 4586557
 

Kontakta oss >>