vårbygård Apotek

UTBYTBARA LÄKEMEDEL

 

UTBYTBARA LÄKEMEDEL

 

När du hämtar ut receptbelagda läkemedel så händer det att du blir erbjuden ett annat läkemedel än det som läkaren angett på receptet. Det kallas generiskt utbyte och betyder att apoteken byter ut det läkemedel som står på ditt recept till ett annat läkemedel med samma verksamma ämne men med lägre pris. Syftet är att du alltid ska få det läkemedel som har marknadens lägsta pris.

Apotekspersonal är skyldig att erbjuda utbyte av läkemedel på det här sättet efter ett beslut av regering och riksdag.

Läkemedelsverket godkänner vilka läkemedel som får bytas ut.

Du kan känna dig trygg med att det läkemedel du erbjuds har samma effekt och kvalitet och är lika säkert som det du har fått utskrivet av din läkare. Läkemedelsverket granskar alla generika och bara de som bedöms vara likvärdiga godkänns för utbyte.

TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, beslutar vilket som är det billigaste läkemedlet och som apoteken är skyldiga att byta till.

Begränsningar i det generiska utbytet:

Ett läkemedel får inte bytas ut om den som har skrivit ut receptet motsatt sig utbyte på medicinsk grund.

Du som kund kan motsätta dig utbyte. Du får då betala mellanskillnaden mellan det billigaste likvärdiga läkemedlet och det läkemedel som står på receptet. Mellanskillnaden ingår inte i högkostnadsskyddet.

Om du som kund vill ha något annat utbytbart läkemedel än det som står på receptet eller det billigaste, måste du betala hela kostnaden själv. Den räknas inte in i högkostnadsskyddet. Läs mer på TLV.